நெஜமாவே அவங்க சொன்னது தாங்கோவ்வ்வ்வ்வ்!

15 பேரிடம் கருத்து கணிப்பு நடத்துகிறார்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவர்களில் சிலர் தேர்தலுக்குள் இறந்துவிட்டால், கருத்து கணிப்பு முடிவு தவறாகி விடும். எனவே ஓட்டுப்பதிவை வைத்துத்தான் கருத்துக்கணிப்பு நடத்த வேண்டும். - விஜய்காந்த்- மைக்செட் முனுசாமி

Links to this post

What next?

You can also bookmark this post using your favorite bookmarking service:

Related Posts by Categories